Zgodovina virtualne realnosti

ZGODOVINA VR Virtualna realnost v umetnosti Pred 1950 Natančni izvor virtualne realnosti je sporen, deloma zaradi težkega oblikovanja  definicije za pojem alternativnega obstoja. Elementi virtualne realnosti so se začeli pojavljati že v 1860. Francoski avantagardni dramatik Antonin Artaud je menil, da iluzija ni ločena od resničnosti. Umetnik je zagovarjal, da bi morali gledalci začasno opustiti [...]